Меморандум про підтримку дорожньої карти реформ у сфері фізичної культури та спорту

МЕМОРАНДУМ

Про підтримку дорожньої карти реформ у сфері фізичної культури та спорту

Підтримуючи стратегію Президента та Кабінету Міністрів України, спрямовану на виконання Угоди про Асоціацію України з Європейським союзом та реформування усіх галузей життя держави у відповідності із європейськими стандартами;

Виходячи із необхідності провести давно назрілі, продумані та ефективні реформи у сфері фізичної культури та спорту України;

Керуючись потребою створити якісно нові умови для розвитку спорту вищих досягнень, масового спорту та ведення здорового способу життя;

З метою визначення основних напрямків, пріоритетів та завдань Міністерства молоді та спорту України на шляху реформування сфери фізичної культури та спорту;

Задля консолідації зусиль влади та громадянського суспільства, невідворотного та ефективного процесу проведення реформ у сфері фізичної культури та спорту;

Ми, Сторони, що підписали цей Меморандум, домовилися про наступне:

1. Підвищити автономність національних спортивних федерацій шляхом делегування їм повноважень, як керівним органам з видів спорту в Україні; права самостійно затверджувати правила та регламенти проведення спортивних змагань у відповідності із нормами та стандартами міжнародних федерацій.

2. Передбачити проведення пілотного проекту з надання федераціям права безпосередньо отримувати кошти Державного бюджету України та самостійно розпоряджатися ними в процесі реалізації програм з розвитку окремих видів спорту.

3. Врахувати досвід пілотного проекту та розширити перелік національних спортивних федерацій, що беруть участь в новій, автономній моделі фінансування програм з розвитку видів спорту, відповідають встановленим вимогам та критеріям.

4. За результатами громадського обговорення, внести якісні зміни до формули розподілу державних коштів серед олімпійських та неолімпійських видів спорту, який: має базуватися на підставі прозорого та зрозумілого всім рейтингу; стимулюватиме спорт і спортсменів до конкуренції та досягнення кращих спортивних результатів.

5. Визначити за основу європейську модель реформування та побудови взаємовідносин між державою і сферою спорту, яка передбачає: наявність центрального державного органу влади, що розробляє та реалізує державну політику в галузі фізичного виховання і спорту; тісно співпрацює із національними спортивними федераціями з високим рівнем автономності.

6. За результатами функціонального обстеження Міністерства молоді та спорту України, громадського обговорення на Раді з питань реформування сфери фізичної культури і спорту – внести зміни до вітчизняного законодавства, які позбавлять відомство невластивих та застарілих функцій, оптимізують структуру державного управління в галузі.

7. Підвищити рівень публічності та прозорості в діяльності Міністерства молоді та спорту України шляхом оприлюднення інформації про бюджет відомства, наказів про витрачання державних коштів, правила та регламенти змагань, тренувальні збори, тощо.

8. Підтримати проведення незалежного аудиту, відкритих та прозорих конкурсів на посади керівників державних підприємств та бюджетних установ, які знаходяться в сфері управління Міністерства молоді та спорту України.

Заключні положення

Цей Меморандум відкритий до підписання усіма зацікавленими сторонами.

Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.

Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної згоди.

За інформацією Міністерства молоді та спорту

Залишити відповідь